Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Ares Animal Food V.O.F hierna te noemen Ares Animal Food

Bij bezoek aan deze website kan Ares Animal Food gegevens van u verwerken. Dit houdt in gegevens die u ter behoefte van vragenlijsten invullen, aanmaken van een account, versturen van berichten aan onze klantenservice of andere activiteiten binnen onze website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Ares Animal Food uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode. Dit „Privacybeleid” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, zowel als het gebruik van „cookies” en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Ares Animal Food verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van de gebruikers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Ares Animal Food en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden). De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en de mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Ares Animal Food

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via aresanimalfood.eu om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u via de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@aresanimalfood.eu

 

Websites van derden

Deze Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website bezocht kunnen worden.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacybeleid en/of de wijze waarop Ares Animal Food uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Ares Animal Food. Indien u geen belang heeft voor informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacybeleid

Ares Animal Food behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het wordt aangeraden om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.